Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821578

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821578

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821578
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgangsbericht Agenda voor de Stad
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie wil graag een verslag ontvangen van de bespreking over kleine subsidies die heeft plaatsgevonden tijdens het EK Korfbal. Dit verzoek wordt aan de wethouder meegegeven. De commissie adviseert de brief ter kennisgeving naar de raad van 20 december 2016 te sturen.