Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1818963

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1818963

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1818963
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie IVP 2015-2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2016 10:16:11
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie IVP 2015-2018
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar H Janssens, tel.no. 770 4721
Datum B&W Besluit 01-11-2016
Gerelateerde zaak 1731052
Agendacommissie 13-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 31 maart 2015 stelde u het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 2015-2018 vast. Dit programma bevat doelen, uitgangspunten en prioriteiten voor het veiligheidsbeleid in de periode 2015-2018. Het veiligheidsprogramma gaat de laatste twee jaar in. In overleg met alle betrokken partners is een tussenevaluatie uitgevoerd. Op basis hiervan hebben wij voor een aantal doelstellingen aangepast. Deze aanpassingen zijn in lijn met de eerder geformuleerde doelen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de IVP-doelen voor 2017 en 2018. Voor het einde van dit jaar stellen wij het actieplan 2017-2018 vast. Dit ontvangt u ter kennisname.

Gepubliceerd 03-11-2016