Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1818705

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1818705

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1818705
Onderwerp Vaststellen Verordening aanwijzing trouwlocaties Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2016 09:57:52
Onderwerp Vaststellen Verordening aanwijzing trouwlocaties Dordrecht
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Theunisse en M.P.J. de Mul tel.no. 770 4509 / 770 4577
Datum B&W Besluit 01-11-2016
Gerelateerde zaak 1730068
Agendacommissie 13-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Bij besluit van 16 maart 2003 heeft het toenmalige college de Beleidsregels huwen en registreren van partnerschap op bijzondere locaties 2004 vastgesteld. Doel van die beleidsregels was het aantal locaties waarop huwelijken en registraties van partnerschap konden worden voltrokken uit te breiden. In Dienstverlening Drechtsteden is in regionaal verband afgesproken dat het aantal trouwlocaties nog verder kan worden uitgebreid. Daartoe wordt een groot aantal locaties in de hele gemeente als gemeentehuis als bedoeld in artikel 1:63 BW aangewezen. In dat verband is opnieuw gekeken hoe de besluitvorming daarover zou moeten plaatsvinden. Daarbij is gebleken dat in het verleden ten onrechte is aangenomen dat het college bevoegd is om trouwlocaties aan te wijzen. Zowel de VNG als de NVVB stellen zich inmiddels op het standpunt dat dit een bevoegdheid is van de raad. Voorgesteld wordt om de raad een aantal algemeen omschreven locaties in Dordrecht aan te laten wijzen als gemeentehuis in de zin van artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek, in combinatie met een aantal toetsingscriteria. Het besluit van 16 maart 2003 is door het college ingetrokken.

Gepubliceerd 03-11-2016