Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1818705

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1818705

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1818705
Onderwerp Vaststellen Verordening aanwijzing trouwlocaties Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2016 09:57:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening aanwijzing trouwlocaties Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening aanwijzing trouwlocaties Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Verordening trouwlocaties Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1730068 B&W besluit