Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1818705

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1818705

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1818705
Onderwerp Vaststellen Verordening aanwijzing trouwlocaties Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2016 09:57:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.