Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1817727

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1817727

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1817727
Onderwerp Vaststellen Auditplan 2016
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 01-11-2016 15:34:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Auditplan 2016 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Auditplan 2016 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Deloitte Auditplan 2016 Gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Normenkader Dordrecht 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3. Toelichting bij het normenkader 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1736519 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Auditplan 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1736519 Raadsbesluit