Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813923

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813923

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813923
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uittreding Cooperatie ParkeerService UA
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2016 17:51:34
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uittreding Cooperatie ParkeerService UA
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JWH Smits, 770 4183
Datum B&W Besluit 25-10-2016
Gerelateerde zaak 1726773
Adviescommissie 22-11-2016
Raad 20-12-2016
Toelichting

Nadat het college op 27 september jl. heeft besloten de samenwerking met Coöperatie ParkeerService te beëindigen heeft overleg plaatsgevonden met de Coöperatie, waarna de overeenkomst van opdracht is ontbonden en Dordrecht per direct is uitgetreden uit de Coöperatie. Dit betekent dat ParkeerService niet de meldkamer, parkeerhandhaving en vergunning verstrekking voor Dordrecht zal gaan uitvoeren. De gemeente zal vooralsnog de huidige meldkamer aanhouden tot een andere partij is gevonden om het beheer op afstand van parkeergarages en pollers voor Dordrecht uit te voeren. Stadsbeheer zal naast de integrale handhaving voorlopig ook de verantwoordelijkheid voor de parkeerhandhaving op zich nemen. En tenslotte zal de gemeente zelf de digitalisering van parkeervergunningen afronden en zullen die verstrekt gaan worden door Dienstverlening Drechtsteden en de Dordtse stadswinkel.

Gepubliceerd 16-11-2016