Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813856

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813856

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813856
Onderwerp Instemmen met uitvoering motie 43A Behoud Rechtswinkel Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met uitvoering motie 43A Behoud Rechtswinkel Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1723329 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Rechtswinkel.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype M43a Motie Behoud Rechtswinkel Dordrecht.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 1723329 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1732796 Raadsbesluit