Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813808

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813808

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813808
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 28-09-2017 14:18:06
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering.
Voor aanvang van de agenda is agendapunt 'Voorstel onderzoek jeugdhulp' (RIS 1933376) al komen te vervallen omdat het stuk niet beschikbaar was.
Fractie BVD geeft aan dat wat hun betreft hiermee ook bespreekstuk 'Beantwoording vragen toekennen van jeugdhulp' (RIS 2006502) vervalt, omdat het deze twee gezamenlijk wil bespreken. De commissie stemt hiermee in.

Fractie GroenLinks deelt teleurstelling mede vanwege het vervallen van 'Voorstel onderzoek jeugdhulp'. Op verzoek licht de wethouder toe dat het stuk nog van onvoldoende kwaliteit was om te delen met de commissie. Doordat het onderzoek gepaard ging met de zomerperiode en hoge werkdruk bij de jeugdteams, is enige vertraging opgelopen.