Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813807

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813807

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813807
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 19 september 2017
Ingekomen/gepubliceerd 28-09-2017 14:18:06
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stelt de besluitenlijst vast.
Naar aanleiding van de besluitenlijst stelt fractie PvdA aanvullende vragen over destijds gedane toezeggingen door wethouder Van der Linden.
De wethouder laat weten deze week de korte evaluatienotitie over Jongeren op de rit te sturen.
Ten tweede laat de wethouder weten dat besluitvorming over structurele positionering van Veilig Thuis in december plaatsvindt in het AB van DG&J, waarna vaststelling van de GR-wijziging door de gemeenteraden kan plaatsvinden. Onderdeel van deze vaststelling is de wijze waarop de raden worden betrokken bij toekomstige ontwikkelingen bij Veilig Thuis. Uitgangspunten voor de positionering van Veilig Thuis zijn voor de wethouder: professioneel onafhankelijk, financieel zelfstandig en organisatorisch eigenstandig en als zodanig herkenbaar.