Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813799

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813799

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813799
Onderwerp Agenda's 10 en 24 oktober 2017
Ingekomen/gepubliceerd 24-08-2017 14:33:24
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 september 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda van 10 oktober wordt: RV Goede start, Klankbordbespreking lokaal onderzoek jeugdhulp, RIB jeugd Q2, Beantwoording vragen toekennen jeugdhulp.
Conform afspraak is 24 oktober gereserveerd voor moties en amendementen bij de begroting 2018.