Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813775

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813775

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813775
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 13:29:16
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Fractie BVD heeft een mededeling: er zijn schriftelijke vragen gesteld over Careyn en over de jeugdhulp. De beantwoording hiervan is nog niet binnen, het college wordt om spoed gemaand. Dit geldt ook voor de GroenLinks-vragen hierover.
Ook is bericht gekomen van de VNG over Wmo-verordeningen. Diverse fracties kondigen aan vragen te gaan stellen.