Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813774

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813774

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813774
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst Commissie Sociale Leefomgeving d.d. 20 en 21 juni 2017
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 13:29:16
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op basis van de besluitenlijst van 20 juni constateert de voorzitter nog:
- de commissie wacht op informatie van wethouder Van der Linden over de solidariteitsafspraken.
- de commissie had een werkgroep ingesteld over discriminatie. Lid Schuiten vertrekt en dat vraagt om opvolging; lid Hofman meldt zich aan.