Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813770

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813770

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813770
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het raadsvoorstel heroverweging toekomst Belthure Park (Ris 1813294)
Ingekomen/gepubliceerd 01-11-2016 13:22:37
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het raadsvoorstel heroverweging toekomst Belthure Park (Ris 1813294)
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 8-11-2016
Gepubliceerd 01-11-2016