Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813685

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813685

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813685
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bodemonderzoeken naar PFOA in voormalige stortplaatsen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bodemonderzoeken naar PFOA in voormalige stortplaatsen
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RA Mank, 770 4844
Datum B&W Besluit 25-10-2016
Gerelateerde zaak 1723350
Agendacommissie 13-12-2016
Raad 20-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op de vier voormalige stortplaatsen die onder gemeentelijk bevoegd gezag vallen is een eerste onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van PFOA. Bij alle vier de voormalige stortplaatsen worden in het grondwater licht tot zeer licht verhoogde gehalten PFOA aangetroffen. Deze gehalten overschrijden de voorlopige risicogrenswaarden niet. De oorzaak van de verhoogde gehalten is nog niet eenduidig te verklaren en is aanleiding voor vervolgonderzoek. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het landelijk project "Kader onderzoek PFAS".

Gepubliceerd 08-12-2016