Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813367

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813367

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813367
Onderwerp Agenda's 11 en 18 april 2017
Ingekomen/gepubliceerd 02-03-2017 09:25:13
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op 11 april worden de volgende onderwerpen besproken:  • presentatie JGZ (eerder op de avond is gesproken over 18-4, nu 11-4)

  • Verordening beschermd wonen

  • Startnotitie bouwen en sturing aan het sociale domein en opdracht uitvoering startnotitie (1899255)

  • RIB over Blijverslening (1887136)


Op 18 april worden de volgende onderwerpen besproken ('jeugdavond') (de themabijeenkomst discriminatie vervalt):  • Brieven namens ouderplatform ZHZ (1891889) en bijbehorende RIB

  • Begrotingswijziging SOJ

  • RIB over ontwikkelingen jeugd Q1 2017, punten ter bespreking: kwartaalrapportage, wachtlijsten, budgettaire uitputting.
    Overal is de vraag 'is de benodigde jeugdzorg inderdaad beschikbaar in deze regio?'. Ook wordt toegevoegd de antwoorden op gestelde vragen door fractie BVD over pleegzorg en cliëntenondersteuning.


De RIB over beantwoording motie 'van 18- naar 18+, maar niet tussen wal en schip' wordt omgevormd tot een raadsvoorstel en de commissie bespreekt deze graag in mei.