Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813294

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813294

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813294
Onderwerp Heroverweging toekomst Belthure Park
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2016 15:02:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 november 2016 20:30
Besluit:

De raad stelt het besluit geamendeerd vast. Amendement A1 is met 26  stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 november 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Achtereenvolgens spreken in: Mevrouw Verweij, de heer R.J. Maters en de heer Slager. Twee van de drie insprekers benadrukken het belang van het open polderlandschap. Daarnaast vraagt een van de insprekers aandacht voor het gebruik van een weg als bouwweg. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen. De inhoudelijke bespreking wordt vervolgd in de gemeenteraadsvergadering van 22 november.