Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1813294

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1813294

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1813294
Onderwerp Heroverweging toekomst Belthure Park
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2016 15:02:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 november 2016 20:30
Status Verworpen
Titel A2 Amendement Geen gedoe in de polder
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Zie de pdf voor de tekst van het amendement
A2 Amendement Geen gedoe in de polder.pdf
Status Aangenomen
Titel A1 Amendement Gewoon doen! Houd Belthure Park groen!
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: • Punt 3 van het bij het raadsvoorstel behorende ontwerpbesluit, luidende:'beperkte woningbouw in het dun en dure segment juridisch-planologisch mogelijk te maken, evenwijdig aan de Stevensweg' te schrappen
A1 Amendement Gewoon doen! Houd Belthure Park groen!.pdf