Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1812109

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1812109

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1812109
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 02-11-2016 11:20:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening afvalstoffenheffing 2017.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting Verordening afvalstoffenheffing 2017.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1710399 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1731249 Raadsbesluit