Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1806020

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1806020

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1806020
Onderwerp Drechtsteden: afronding dialoog systematiek Trap op trap af
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:49
Document Document type
Icoon voor documenttype amendement voorgenomen besluit en zienswijzen Bijlage
Icoon voor documenttype voorstel Drechtraad / gewijzigde expeditie Bijlage
Icoon voor documenttype 161011 brief raden inzake afronding dialoog systematiek trap op trap af Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Drechtsteden: afronding dialoog systematiek Trap op trap af Voorblad stukken
Icoon voor documenttype initiatiefvoorstel Drechtraad Bijlage