Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1806020

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1806020

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1806020
Onderwerp Drechtsteden: afronding dialoog systematiek Trap op trap af
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:49
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 23 november 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken.

Vergadering - Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Op voorstel van Mw. De Smoker besluit de commissie zelf de zienswijze opstellen. Er wordt gekeken of de eerdere bespreking voldoende aanknopingspunten biedt om een zienswijze op te stellen door de griffie danwel wordt deze brief geagendeerd in een volgende commissievergadering en wordt er door de griffie een concept zienswijze opgesteld en vervolgens rondgestuurd en dan vastgesteld in de raad.