Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805540

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805540

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805540
Onderwerp Raadsinformatiebrief over parkeren Nieuw Krispijn
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over parkeren Nieuw Krispijn
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R Kraak, 770 4923
Datum B&W Besluit 11-10-2016
Gerelateerde zaak 1718784
Agendacommissie 25-10-2016
Termijn agenda bespreking icm 1800738
Raad 21-02-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Naar aanleiding van de op 19 april jl. door het bewonerscomité aangeboden bewonerspetitie over het parkeren in Nieuw Krispijn zijn gesprekken gevoerd met Q-park en De Prinsemarij. Q-park kan niets bijdragen aan een lagere parkeerdruk. Bij De Prinsemarij gaat nog gesproken worden met de Vereniging van Eigenaars (VvE) over het gebruik van de parkeerkelder door omwonenden. Verder worden op ambtelijk niveau samen met het bewonerscomité kleinschalige oplossingen bekeken.

Gepubliceerd 24-10-2016