Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805494

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805494

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805494
Onderwerp Instemmen met de Jaarrekening 2015 Stichting Johan de Witt-gymnasium
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de Jaarrekening 2015 Stichting Johan de Witt-gymnasium Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de jaarrekening 2015 van Stichting Johan de Witt-gymnasium Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype RAADSbesluit jaarrekening 2015 JdW.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarrekening JdW 2015.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype controleverklaring deloitte jrvsl 2015_.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1718871 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1725094 Raadsbesluit