Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805482

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805482

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805482
Onderwerp Vaststellen bouwgrondexploitatie Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:51
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bouwgrondexploitatie Stadswerven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bouwgrondexploitatie Stadswerven Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD bouwGREX Stadswerven - geheimhouding Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD vaststellen bouwGREX Stadswerven Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1722317 B&W besluit
Icoon voor documenttype A1 Amendement Hoogste Toekomstwaarde Landtong.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1725084 Raadsbesluit