Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805462

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805462

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805462
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel vaststellen bouwgrondexploitatie Stadswerven (ris 1805482)
Ingekomen/gepubliceerd 01-11-2016 13:22:37
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel vaststellen bouwgrondexploitatie Stadswerven (ris 1805482)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 8-11-2016
Gepubliceerd 01-11-2016