Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805433

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805433

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805433
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-10-2016 13:30:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake Septembercirculaire 2016 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake septembercirculaire 2016 (ongetekende versie) Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype RIB Bijlage 1 - Informatie Sociaal domein Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2016 Voorblad stukken