Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805433

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805433

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805433
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-10-2016 13:30:44
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2016
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet, 770 4967
Datum B&W Besluit 11-10-2016
Gerelateerde zaak 1719053
Agendacommissie 25-10-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Septembercirculaire 2016 toont twee grote lijnen: positieve effecten op de algemene middelen en forse verlagingen in het sociaal domein. De effecten vragen een zorgvuldige afweging wat betreft de verwerking in de begroting. De effecten zijn nog niet verwerkt in de Begroting 2017. De afweging zullen we aan u voorleggen bij de Kadernota 2018.

Gepubliceerd 13-10-2016