Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805399

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805399

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805399
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van Aanpak - Nieuw in de stad!
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:49
Vergadering Soort vergadering
Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 Adviescommissie - Bestuur en Middelen