Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805399

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805399

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805399
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan van Aanpak - Nieuw in de stad!
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:49
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dhr. Soy wil deze RIB aanhouden om eerst wat schriftelijke vragen te stellen. Dhr. Van de Burgt geeft aan dat hij bij een stemverklaring een andere titel voor de RIB wil geven. Mw. Kruger heeft een inhoudelijk punt over 18+ statushouders en zal dit punt (eventueel) in de commissie Sociaal inbrengen.