Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805356

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805356

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805356
Onderwerp Raadsinformatiebrief over actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Janssens, 078 770 4721
Datum B&W Besluit 11-10-2016
Gerelateerde zaak 1708862
Agendacommissie 25-10-2016
Termijn agenda bespreken op een nader te bepalen moment; in beslotenheid, mogelijk met een ander onderwerp
Adviescommissie 22-11-2016
Raad 20-06-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het bijgevoegde actieplan 'Samenwerken aan Sociale Stabiliteit' presenteren wij de Dordtse aanpak van radicalisering en gewelddadig jihadisme 2016-2017. De aandacht richt zich in Dordrecht vooral op preventie. Daarnaast voeren wij activiteiten uit om signalen van radicalisering in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen.

Gepubliceerd 24-10-2016