Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805356

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805356

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805356
Onderwerp Raadsinformatiebrief over actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie spreekt in beslotenheid met burgemeester en portefeuillehouder Van der Velden over sociale stabiliteit; het beleid om radicalisering tegen te gaan.
De behandelend ambtenaar informeert de commissie over de voortgang, langs de drie pijlers van het beleid: samenwerken aan sociale stabiliteit, signalering en deskundigheidsbevordering, en persoonsgerichte aanpak.


De commissie stelt voor deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen in de gemeenteraad. 


 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het onderwerp te bespreken op een nader te bepalen moment; in beslotenheid, en eventueel gezamenlijk met andere onderwerpen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 23 november 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft bij opening van de vergadering besloten om agendapunt 7 'Samenwerken aan Sociale stabiliteit' te verplaatsen naar een nader te bepalen moment.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief te bespreken in de commissievergadering van 22 november.