Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805312

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805312

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805312
Onderwerp Vaststellen verordening BI-zone Louterbloemen-Duivelseiland en BI-zone Krabbepolder-Zeehavengebied (Zuid)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening BI-zone Louterbloemen-Duivelseiland en BI-zone Krabbepolder-Zeehavengebied (Zuid) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening BI-zone Louterbloemen-Duivelseiland en BI-zone Krabbepolder-Zeehavengebied (Zuid) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD (V) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verordening BI-zone Louterbloemen-Duivelseiland Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Kaart bij Verordening BI-zone Louterbloemen-Duivelseiland Bijlage
Icoon voor documenttype Verordening BI-zone Krabbepolder-Zeehavengebeid (Zuid) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Kaart bij Verordening BI-zone Krabbepolder-Zeehaven Bijlage
Icoon voor documenttype 4 BIZ Activiteitenplan Louterbloemen-Duivelseiland te Dordrecht - definitief.docx Bijlage
Icoon voor documenttype 5 BIZ Activiteitenplan Krabbepolder-Zeehavengebied (Zuid) te Dordrecht- definitief.docx Bijlage
Icoon voor documenttype 6 BI-zone Louterbloemen Duivelseiland uitvoeringsovereenkomst (DEF V).docx Bijlage
Icoon voor documenttype 7 BI-zone Krabbepolder Uitvoeringsovereenkomst (DEF V).doc Bijlage
Icoon voor documenttype 8 BI-zone Louterbloemen Reglement draagvlakmeting (V).doc Bijlage
Icoon voor documenttype 9 BI-zone Krabbepolder Reglement draagvlakmeting (V).doc Bijlage
Icoon voor documenttype 10 Kaarten BI zone gebieden Krabbepolder Zeehavengebied en Louterbloem.docx Bijlage
Icoon voor documenttype 11 Publicatietekst.docx Bijlage
Icoon voor documenttype 12 BEHEERPLAN 20121121 definitief beheerplan (00000002).pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1717400 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Verordening BI-zones Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Verordening BI zone Krabbepolder Zeehaven Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Verordening BI-zone Louterbloemen Duivelseiland Raadsbesluit