Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 180393

Gemeente Dordrecht

Dossier - 180393

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 180393
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan Smitsweg
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 12-05-2009 11:15:53
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan Smitsweg
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf (078-6396157)
Datum B&W Besluit 06-05-2009
Datum verzending 20-05-2009
Agendacommissie 26-05-2009
Raad 02-06-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 25 november 2008 heeft de raad ingestemd met het vrijgeven voor inspraak van het voorontwerp bestemmingsplan 'Smitsweg'. Inmiddels is het inspraak- en overlegtraject afgerond en heeft het college de binnengekomen reacties verwerkt. Met deze raadsinformatiebrief informeert het u hierover en over het feit dat het heeft besloten tot ter visielegging over te gaan. Als bijlagen bij de raadsinformatiebrief treft u de inspraakreacties en de reacties van de overlegpartners aan alsmede het commentaar van het college daarop.
Gepubliceerd 12-05-2009