Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1802198

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1802198

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1802198
Onderwerp Vaststellen Privaatrechtelijke parkeertarieven 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Onderwerp Vaststellen Privaatrechtelijke parkeertarieven 2017
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ET Kraaijeveld, 770 4922 / E Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 04-10-2016
Gerelateerde zaak 1706094
Agendacommissie 25-10-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor de publiekrechtelijke parkeertarieven voor 2017 vast te stellen conform de aan dit voorstel gevoegde bijlage I bij de Tweede wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (de zogenaamde Tarieventabel). Wij bieden uw raad tevens de privaatrechtelijke parkeertarieven 2017 ter kennisname aan. De vaststelling van de publiekrechtelijke parkeertarieven betreft een raadsbevoegdheid. Het vaststellen van de privaatrechtelijke parkeertarieven is een collegebevoegdheid. Op 4 oktober 2016 hebben wij de privaatrechtelijke parkeertarieven 2017 vastgesteld.

Gepubliceerd 24-10-2016