Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1800738

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1800738

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1800738
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de kansen van het stationsgebied Dordt Centraal Station
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de kansen van het stationsgebied Dordt Centraal Station
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 82 - Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Peters, 770 4894
Datum B&W Besluit 04-10-2016
Gerelateerde zaak 1662783
Agendacommissie 25-10-2016
Termijn agenda bespreking icm 1805540
Raad 21-02-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor de economische positie van de regio en Dordrecht binnen de zuidwestvleugel is een optimaal vestigingsklimaat en daarmee een goede aansluiting op het stedennetwerk in de Randstad en richting Brabant van essentieel belang. Om te komen tot een impuls voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer, het ruimtelijk programma in de directe omgeving van het station en de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied is een geïntegreerde aanpak vereist. Op dit moment zijn er verschillende initiatieven die elkaar kunnen versterken. Met deze raadsinformatiebrief wordt uw raad geïnformeerd over de samenhang van deze initiatieven en de wijze waarop deze initiatieven verder uitgewerkt worden.

Gepubliceerd 24-10-2016