Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1800226

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1800226

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1800226
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie Duidelijkheid/regeling financiele tegemoetkoming bloedtesten PFOA
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-10-2016 14:40:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2016 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 oktober 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de voortgang in de casus Dupont / Chemours. Aan de orde komt de bijdrage van de gemeente Dordrecht aan de steekproef van de RIVM. Enkele leden van de commissie complimenteren het college met de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie Duidelijkheid (vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die een bloedtest willen). Tot slot bespreekt de commissie de voortgang in het formaldehyde - dossier. De motie 'Dordt is het zat' lijkt zijn weerslag te hebben gehad. De commissie besluit om een avond te reserveren voor een technische toelichting op de inhoud van de vergunning, de lijst van gevaarlijke stoffen en de rol van de omgevingsdienst. De commissie plant deze avond in zodra de antwoorden van de provincie beschikbaar zijn. Een aantal commissieleden zal bij de voorbereiding van de avond betrokken worden. De griffier zal per mail geïnteresseerden peilen. Het raadsvoorstel kan door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 8 november. De raadsinformatiebrieven kunnen in dezelfde vergadering voor kennisgeving worden aangenomen. De motie duidelijk kan als afgehandeld worden beschouwd. De motie 'Dordt is het zat' blijft nog open staan omdat de raad nog niet is geïnformeerd over Perfluorisobuteen.