Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1800157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1800157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1800157
Onderwerp Vaststellen Begroting 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 05-10-2016 08:32:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Begroting 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Begroting 2017.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begroting 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Autorisatieoverzicht na bestuurlijke wijziging.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad wijziging 2017001 Beslispuntennotitie Begroting 2017-2020.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype wijziging 217001 1e bestuurlijke wijziging rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype wijziging 217001 1e bestuurlijke wijziging rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1714221 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 1714221 B&W besluit
Icoon voor documenttype Infographic Begroting 2017.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Infographic Begroting 2017.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2016 ongetekend Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting op het BEHANDELSCHEAM begroting 2017 Algemeen
Icoon voor documenttype A1 Amendement Geen extra geld voor bestuur.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemuitslag A1 Amendement Geen extra geld voor bestuur.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype A2 Amendement RTV Dordrecht.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A2a Amendement RTV Dordrecht.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A2b Amendement RTV Dordrecht.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemuitslag A2b Amendement RTV Dordrecht kansen creeren Bijlage
Icoon voor documenttype A3 Amendement Integrale en preventieve aanpak jongeren JONG TELT.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M01 Motie Winst voor Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype M01a Motie Winst voor Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M1a Motie Winst voor Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype M02 Motie Monitoren Jeugdzorg.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M2 Motie monitoren jeugdzorg Algemeen
Icoon voor documenttype M03 Motie Haalbaarheid Precariobelasting.pdf Motie
Icoon voor documenttype M04 Motie Strenger straffen en schoon beloond.pdf Motie
Icoon voor documenttype M05 Motie Duidelijkheid en rechtszekerheid ligplaatsenbeleid.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M5 Motie Duidelijkheid en rechtszekerheid via het ligplaatsbeleid Algemeen
Icoon voor documenttype M06 Verminderd zelfredzame inwoners.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M6 Motie Geef verminderd zelfredzame inwoners de aandacht die zij verdienen Algemeen
Icoon voor documenttype M07 Motie Werken aan werk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M08 Motie Van de roltrap naar afgewogen traplopen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M09 Motie Geïntegreerd Jongerenwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M9 Motie Geintegreerd Jongerenwerk Algemeen
Icoon voor documenttype M10 Motie Onze geschiedenis heeft meer ruimte nodig.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M10 Motie Onze geschiedenis heeft (meer) ruimte nodig Algemeen
Icoon voor documenttype M11 Motie Niet alleen de krant is relevant.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M11 Motie Niet alleen de krant is relevant Algemeen
Icoon voor documenttype M12 Motie Verruiming Minimabeleid.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M12 Motie verruiming minimabeleid Algemeen
Icoon voor documenttype M13 Motie Werkbrigade.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M13 Motie Werkbrigade Algemeen
Icoon voor documenttype M14 Motie Veilig thuis.pdf Motie
Icoon voor documenttype M15 Motie Stadsherstel.pdf Motie
Icoon voor documenttype M16 Motie Inrichting 30 km.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M16 Motie Inrichting 30 KM Algemeen
Icoon voor documenttype M17 Motie Brede fietspaden.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M17 Motie Brede Fietspaden Algemeen
Icoon voor documenttype M18 Motie Bushalte Essenhof.pdf Motie
Icoon voor documenttype M19 Motie Veilig thuis.pdf Motie
Icoon voor documenttype M20 Motie Waakzaam zijn.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M20 Motie Waakzaam zijn Algemeen
Icoon voor documenttype M21 Motie Skaeve Huse.pdf Motie
Icoon voor documenttype M22 Motie Vervangende huisvesting Welzijn.pdf Motie
Icoon voor documenttype M23 Motie Sociaal domein enz..pdf Motie
Icoon voor documenttype M23a Motie Sociaal domein enz..pdf Motie
Icoon voor documenttype M24 Motie Busstop De Essenhof.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M24 Motie Busstop de Essenhof Algemeen
Icoon voor documenttype M25 Motie Handen uit de mouwen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M26 Motie Gelijkheid in de anti-kraak.pdf Motie
Icoon voor documenttype M27 Motie Een brug te duur.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M27 Motie Een brug te duur Algemeen
Icoon voor documenttype M28 Motie Aandachtfunctionaris kindermishandeling.pdf Motie
Icoon voor documenttype M29 Motie Zorg voor jeugd.pdf Motie
Icoon voor documenttype M29a Motie Zorg voor Jeugd.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M29a Motie Zorg voor Jeugd Algemeen
Icoon voor documenttype M30 Motie Blijverslening.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M30 Motie Blijverslening Algemeen
Icoon voor documenttype M31 Motie Praathuis moet blijven.pdf Motie
Icoon voor documenttype M31a Motie Praathhuis moet blijven.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M31a Motie Praathuis moet blijven Algemeen
Icoon voor documenttype M32 Motie Beperk kosten grondexploitatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M32 MotieBeperk kosten grondexploitatie Algemeen
Icoon voor documenttype M33 Motie Verhoging parkeertarieven.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M33 Motie Parkeer verhoging parkeertarieven Algemeen
Icoon voor documenttype M34 Motie Meedoen is beter dan toekijken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M35 Motie Het geld ligt op straat.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M35 Motie Het Geld ligt op de Straat Algemeen
Icoon voor documenttype M36 Motie Een groen blauwe ontspannen stad.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M36 Motie Een groen-blauwe ontspannen Stad Algemeen
Icoon voor documenttype M37 Motie Anders is heel normaal.pdf Motie
Icoon voor documenttype M38 Motie Steunpunt.pdf Motie
Icoon voor documenttype M39 Motie Toegankelijkheid Cultuur en Sport.pdf Motie
Icoon voor documenttype M40 Motie Van uitkering naar inkomen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M41 Motie Zorggeld oormerken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M42 Motie Van goed naar geweldig.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemuitslag M42 Motie Van goed naar geweldig ook voor mensen met een bijstandsuitkering en een betalingsachterstand Algemeen
Icoon voor documenttype M43 Motie Van goed naar geweldig.pdf Motie
Icoon voor documenttype M44 Motie Van goed naar geweldig, met triple O naar triple P.pdf Motie
Icoon voor documenttype M45 Motie Armoede index.pdf Motie
Icoon voor documenttype 20161104 Beantwoording technische vragen Begroting 2017 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1720005 BEGROTING 2017 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Stemmingen M11 Motie Niet alleen de krant is relevant.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M12 Motie verruiming minimabeleid.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M13 Motie Werkbrigade.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M29a Motie Zorg voor Jeugd.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M5 Motie Duidelijkheid en rechtszekerheid via het ligplaatsbeleid.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M6 Motie Geef verminderd zelfredzame inwoners de aandacht die zij verdienen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M35 Motie Het Geld ligt op de Straat.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen A1 Amendement Geen extra geld voor bestuur.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M33 Motie Parkeer verhoging parkeertarieven.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M20 Motie Waakzaam zijn.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M31a Motie Praathuis moet blijven.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M30 Motie Blijverslening.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M2 Motie monitoren jeugdzorg.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M10 Motie Onze geschiedenis heeft (meer) ruimte nodig.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M27 Motie Een brug te duur.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M24 Motie Busstop de Essenhof.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M14 Motie Veilig Thuis.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M7 Motie werken aan werk.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M9 Motie Geintegreerd Jongerenwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M32 Motie Beperk kosten grondexploitatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M36 Motie Een groen-blauwe ontspannen Stad.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M16 Motie Inrichting 30 KM.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M1a Motie Winst voor Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen A2b Amendement RTV Dordrecht kansen creeren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen M17 Motie Brede Fietspaden.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen M42 Motie Van goed naar geweldig ook voor mensen met een bijstandsuitkering en een betalingsachterstand.pdf Motie