Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1800157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1800157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1800157
Onderwerp Vaststellen Begroting 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 05-10-2016 08:32:31
Onderwerp Vaststellen Begroting 2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet, 770 4967 / AJ van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 04-10-2016
Gerelateerde zaak 1714221
Adviescommissie 25-10-2016
Raad 08-11-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor u ligt de Begroting 2017, met bijbehorende bijlagen. Deze begroting bevat de nadere uitwerking van de door u bij de Kadernota 2017 genomen besluiten en de inzet ten aanzien van het staande beleid. De begroting vertaalt de ambities van het Politiek Akkoord in doelstellingen, activiteiten en beschikbare middelen en geeft daarmee richting aan de wijze waarop wij met onze stad en regio samenwerken. Ontwikkelingen die zijn opgetreden na de Kadernota 2017 hebben we een plaats gegeven in de 1e begrotingswijziging. Deze ontwikkelingen zijn zoals gebruikelijk niet verwerkt in de begroting, maar in het raadsvoorstel.

Gepubliceerd 05-10-2016