Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1798687

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1798687

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1798687
Onderwerp Instemmen met Bevindingen en aanbevelingen onderzoek ToBe
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-11-2016 15:26:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsverslag onderzoek ToBe Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Rapportage feitenonderzoek ToBe Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Brief aan vm vz RvT Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Bestuurlijke reactie Onderzoeksrapport ToBe Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 5 KPMG - Bevestiging uitbreiden verspreidingskring Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 6 Ontwerpbesluit raad Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel ToBe getekend Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Brief dhr. Doodkorte inzake ToBe Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met Bevindingen en aanbevelingen onderzoek ToBe Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1718564 Raadsbesluit