Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1795848

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1795848

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1795848
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de inspraakmogelijkheid op het Initiatiefvoorstel van Beter Voor Dordt (5e) wijziging van de APV en (1e) wijziging Kansspelenverordening
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de inspraakmogelijkheid op het Initiatiefvoorstel van Beter Voor Dordt (5e) wijziging van de APV en (1e) wijziging Kansspelenverordening
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 770 4173
Datum B&W Besluit 27-09-2016
Gerelateerde zaak 1710199
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De raadsfractie Beter Voor Dordt heeft een initiatiefvoorstel tot (vijfde) wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) en (eerste) wijziging op de Kansspelenverordening ingediend ('Lastenvermindering met oog voor veiligheid'). In opdracht van de raad heeft het college een inspraakmogelijkheid op dit voorstel verzorgd. De inspraaktermijn is afgelopen. Wij delen u met deze raadsinformatiebrief mee dat er geen zienswijzen op het initiatiefvoorstel zijn binnengekomen.

Gepubliceerd 24-10-2016