Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1795829

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1795829

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1795829
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vreugdevuren tijdens oud en nieuw (Beleidsregels vreugdevuren)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vreugdevuren tijdens oud en nieuw (Beleidsregels vreugdevuren)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar I Yurtkap, 770 4514
Datum B&W Besluit 27-09-2016
Gerelateerde zaak 1694274
Agendacommissie 25-10-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de raadinformatiebrief d.d. 16 februari 2016, kenmerk SBC/1573822, hebben wij u over de evaluatie van de jaarwisseling 2015-2016 bericht. Met betrekking tot de vreugdevuren hebben wij u toen laten weten dat er een besluit in voorbereiding was om vreugdevuren niet meer toe te staan en hiervoor een inspraakprocedure te starten. Wij hebben op 27-09-2016 de Beleidsregel vreugdevuren vastgesteld.

Gepubliceerd 24-10-2016