Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1795829

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1795829

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1795829
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vreugdevuren tijdens oud en nieuw (Beleidsregels vreugdevuren)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie kan instemmen met het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde beleid ten aanzien van het toestaan van vreugdevuren in de stad. De burgemeester zegt toe met een evaluatie te komen van het gevoerde beleid. De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad van 20 december 2016 te sturen.

Vergadering - Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Mw. Kruger vindt de brief inhoudelijk tegenstrijdig en heeft er ook schriftelijke vragen over gesteld (antwoorden nog niet binnen) en wil deze brief bespreken. Dhr. Reumers wil deze brief ook bespreken met als vraag "willen wij als raad vreugdevuren in onze stad toestaan op deze manier". Mw. Kruger mist in de brief verder alternatieven (centraal vuurwerk of gigantische lichtshow).