Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1795802

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1795802

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1795802
Onderwerp Vaststellen Legesverordening 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Legesverordening 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen legesverordening 2017 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype legesverordening 2017.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype legesverordening 2017 tarievenlijst.doc Bijlage
Icoon voor documenttype legesverordening 2017 toelichting.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1710385 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1715935 Raadsbesluit