Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1795758

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1795758

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1795758
Onderwerp Vaststellen van aanpak wateroverlast stad en parken en kennisnemen van de aanvullende informatie uit het Addendum op het GRP VI
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van aanpak wateroverlast stad en parken en kennisnemen van de aanvullende informatie uit het Addendum op het GRP VI Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen van aanpak wateroverlast stad en parken en kennisnemen van de aanvullende informatie uit het Addendum op het GRP VI Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp besluit Raad 2016 Addendum GRP en Wateroverlast Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 1 Addendum GRP VI Bijlage
Icoon voor documenttype 2 Evaluatiewolkbreuk 2015 (Onderzoek en aanpak 21 wateroverlast locaties augustus 2015) Bijlage
Icoon voor documenttype 3 Wateroverlast in de parken - definitief 12 september 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype 4 Bijlage addendum_rapportage benchmark 2013 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1709181 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1715897 Raadsbesluit