Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1795758

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1795758

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1795758
Onderwerp Vaststellen van aanpak wateroverlast stad en parken en kennisnemen van de aanvullende informatie uit het Addendum op het GRP VI
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Onderwerp Vaststellen van aanpak wateroverlast stad en parken en kennisnemen van de aanvullende informatie uit het Addendum op het GRP VI
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 63 - Water
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJA van Esch, 770 4702
Datum B&W Besluit 27-09-2016
Gerelateerde zaak 1709181
Agendacommissie 25-10-2016
Adviescommissie 29-11-2016
Raad 20-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In dit raadsvoorstel worden drie samenhangende dossiers gezamenlijk voorgelegd ter info en vaststelling. Het betreft: • ter info het gevraagde addendum op het GRP VI (2016-2020), met hierin aanvullingen op de evaluatie GRP 2011-2015, asset management, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie; • ter vast stelling het onderzoek en de oplossingsmogelijkheden betreffende de 21 wateroverlastlocaties als gevolg van wolkbreuk op 30/31 augustus 2015; • ter vaststelling het onderzoek en de aanpak van de wateroverlast in de parken en het financieren van deze maatregelen door temporisering van het riool vervangingsprogramma GRP VI (2016–2020).

Gepubliceerd 24-10-2016