Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1795099

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1795099

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1795099
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lidmaatschap Coöperatie ParkeerService en voortgang digitalisering parkeervergunningen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lidmaatschap Coöperatie ParkeerService en voortgang digitalisering parkeervergunningen
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JWH Smits, 770 4183
Datum B&W Besluit 27-09-2016
Gerelateerde zaak 1710513
Agendacommissie 25-10-2016
Adviescommissie 22-11-2016
Raad 20-12-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op verzoek van de Adviescommissie wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in de samenwerking met Coöperatie ParkeerService en de voortgang in de digitalisering van parkeervergunningen. Het college heeft geheimhouding opgelegd ten aanzien van deze raadsinformatiebrief, omdat hierin gegevens zijn opgenomen die bij openbaarmaking ervan de gemeente in een (financieel) nadelige positie kan brengen bij een juridisch proces, dat mogelijk (door één van de partijen) opgestart zal worden. Het belang van openbaarmaking ervan weegt dan ook niet op tegen de financiële belangen van de gemeente. Het college heeft de raad gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

Gepubliceerd 24-10-2016