Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1794521

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1794521

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1794521
Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: bevindingen begroting 2017 en jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Vergadering Soort vergadering
Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 Adviescommissie - Bestuur en Middelen