Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1794521

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1794521

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1794521
Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: bevindingen begroting 2017 en jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: bevindingen begroting 2017 en jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 1714719 Ingekomen brief