Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1794521

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1794521

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1794521
Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: bevindingen begroting 2017 en jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dhr. Soy verzoekt dit stuk te bespreken in een volgende commissievergadering. De risico's zijn helemaal niet in kaart gebracht. Zjjn de risico's niet opgenomen in de financiƫle documenten of worden de risico's helemaal niet in kaart gebracht. Is er geen risicomanagement? D66 steunt dit verzoek.