Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1794472

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1794472

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1794472
Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: bevindingen Financieel toezicht jaarrekening 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Vergadering Soort vergadering
Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 Adviescommissie - Bestuur en Middelen